2010

 
 

Jong, M. de & Annema, J.A. (2010). De geschiedenis van de toekomst; verkeers- en vervoersprognoses geanalyseerd. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.